Velosipēda rāmja numuru pārbaude

Ar šo meklētāju, norādot velosipēda rāmja numuru, var pārbaudīt attiecīgā velosipēda stāvokli reģistrā. Ievadot nepieciešamo numuru, meklētājs pārbaudīs reģistru un sniegs atbildi par to, vai šis velosipēds ir reģistrēts, nereģistrēts vai zagts.

Šis meklētājs ir noderīgs cilvēkiem, kas ir nopirkuši lietotu velosipēdu, un vēlas pārbaudīt, vai velosipēds nav zagts. Šādā veidā var izvairīties no nepatīkamām situācijām, kad Jūsu pārvietošanās laikā ar velosipēdu, to atpazīst tā īpašnieks un zādzības gadījumu noveļ uz Jums.

Kā arī var noderēt, ja tiek atrasts velosipēds.

Velosipēda pārbaude